Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VILKÅR FOR AT TEGNE LØNSIKRING

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål om vilkår for at tegne en lønsikring.

 

For at kunne tegne en FTFa Lønsikring skal du:

• Være medlem af FTFa
• Være fyldt 18 år, men ikke fyldt 60 år (forsikringen ophører først ved udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år)
• Have et dansk cpr-nummer samt fast folkeregisteradresse i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
• Ikke være ledig
• Ikke have kendskab til kommende ledighed
• Have været fastansat som lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) i mindst seks måneder på det tidspunkt du tegner forsikringen. Du skal have fået løn for mindst 80 timer pr. måned. Du må ikke have været vikar eller ansat i fleksjob
• Eller
• Være selvstændig erhvervsdrivende i Danmark og drive virksomheden som din hovedbeskæftigelse

Hvis du mister dit job, kan du have behov for ekstra økonomisk sikkerhed. I det tilfælde kan FTFa Lønsikring være et godt supplement til dagpengene.

Den første måned, hvor du er ledig, tæller som selvrisiko. I den måned får du ikke udbetalt lønsikring.

Du har 14 dages fortrydelsesret. Herefter kan du når som helst opsige forsikringen skriftligt med et varsel på løbende måned plus 30 dage. Du kan ikke fortryde opsigelsen.

Du kan fortryde eller opsige din FTFa Lønsikring via hjemmesiden her. Der er adgang med MitID.

Melder du dig ud af FTFa, og har du en FTFa lønsikring, skal du huske at opsige den separat. Når du er meldt ud af FTFa, kan du nemlig ikke få udbetaling fra lønsikringen, der kræver et medlemskab af FTFa. Du skal også opsige FTFa lønsikring, hvis du overflytter din forsikring til et andet selskab.

FTFa kan fra sin side opsige lønsikringen med 30 dages varsel til en betalingsdato samt ændre lønsikringens vilkår med løbende måned + 30 dages varsel.

Din bruttoløn er alle dine skattepligtige lønandele inklusive eventuel bonus og fri bil. Du kan ikke medregne din arbejdsgivers pensionsbidrag.

Hvis du bliver ledig vil vi beregne en gennemsnitlig bruttoløn på baggrund af dine 12 højeste lønninger inden for de seneste 24 måneder op til ledigheden.

Har du allerede en tilsvarende lønsikring i et andet forsikringsselskab, kan du bruge ancienniteten, så du ikke skal begynde på en ny kvalifikationsperiode.

FTFa Lønsikring skal dog træde i kraft i direkte forlængelse af, at din anden forsikring er ophørt for, at du kan bruge din anciennitet.

Hvis du driver din virksomheden som din hovedbeskæftigelse, kan du godt tegne FTFa Lønsikring.

Vær dog opmærksom på, at for at få udbetalt lønsikring kræves det, at du enten er gået konkurs, i betalingsstandsning eller på tvangsaktion.

Nej – du skal have været i fast arbejde i mindst 6 måneder på det tidspunkt, du tegner din FTFa Lønsikring.

Nej – du skal have fast folkeregisteradresse i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) for at tegne en FTFa Lønsikring.

Hvis du har en FTFa Lønsikring, kan du beholde forsikringen, hvis du får arbejde, udstationeres eller arbejdspladsen flytter til udlandet – det skal dog skriftligt meddeles til FTFa.